menu

Registration

Kategorie/Categories:

UWAGA/ATTENTION

*do kategorii JUNIOR zapisać się mogą osoby, które urodziły się po 12.08.1999 roku
*to JUNIOR category, can register riders who were born after 08.12.1999

*niepełnoletni muszą mieć zgodę na udział w zawodach podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego
*minors who enter must have the written consent of a parent or legal guardian

Zdjęcie profilowe/Profile pictures: