menu

Registration

Kategorie/Categories:

*do kategorii JUNIOR zapisać się mogą osoby, które urodziły się po 16.08.2002 roku
*to JUNIOR category, can register riders who were born after 16.08.2002

*niepełnoletni muszą mieć zgodę na udział w zawodach podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego
*minors who enter must have the written consent of a parent or legal guardian

Zdjęcie profilowe/Profile pictures:

*minimalny rozmiar zdjęcia to 640x640/* the minimum photo size is 640x640

akceptuj regulamin
accept the regulations

POBIERZ/DOWNLOAD

ZGODA RODZICÓW NA UDZIAŁ W ZAWODACH

PARENTAL/GUARDIAN CONSENT

I'M GOING GRAPHICS

*W dniu zawodów każdy zawodnik musi zgłosić się do biura zawodów, gdzie wypełni kartę zgłoszeniową i opłaci startowe. Startowe dla osób które zarejestrowały się online wynosi 99 zł.
Dla nie zarejstrowanych online, które rejestrować się będą w dniu zawodów 149 zł. Rejestracja online trwa do 15.08.
*On the day of the contest, each riders must report to the office where they signature documents and pay fee. Fee for riders who have registered online is 99 PLN.
for rider who did't register online the fee is 149 PLN. Online registration is open to 15/08.